بیشترین میزان اکسیژن مصرفی که در واحد زمان به وسیله ی دستگاه تنفسی جذب شده و از طریق خون در اختیار عضلات قرار گیرد را VO2max گویند. که معمولا در طی فعالیت بدنی اندازه گیری می شود. حداکثر اکسیژن مصرفی نشان دهنده ی آمادگی قلبی تنفسی افراد می باشد و یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده ی ظرفیت استقامتی افراد در طی تمرین و ورزش است.

 

حداکثر اکسیژن مصرفی به دو شکل مطلق (لیتر اکسیژن در دقیقه) و نسبی (میلی لیتر اکسیژن بر کیلوگرم وزن بدن در دقیقه) بیان می شود که شکل دوم معمولا برای ورزشکاران استفاده می شود. مشخص شده است که بین ضربان قلب، میزان کار و حداکثر اکسیژن مصرفی ارتباط خطی وجود دارد. در مطالعات اپیدمیولوژیک نیز برای ارزیابی سلامت دستگاه قلبی- عروقی و ارزیابی مناسب بودن کار و فعالیت های فیزیکی از حداکثر اکسیژن مصرفی استفاده شده است.

 

در اینجا دو روش تخمین حداکثر اکسیژن مصرفی برای شما فراهم شده است که در روش اول هیچ نیازی به فعالیت فیزیکی نیست و بسیار سریع می توان VO2max را محاسبه کرد و در روش دوم بر اساس فعالیت فیزیکی شما ( پیاده روی سریع در یک مایل) برآورد می شود.(هر مایل معادل ۱۶۰۹ متر می باشد).

 

۱- فرمول تعیین VO2max بر اساس ضربان قلب استراحتی

 

 

۲- فرمول تعیین VO2max بر اساس تست ۱ مایل پیاده روی 

 

 

با استفاده از جدول زیر میتوانید تخمین مناسب از حداکثر اکسیژن مصرفی به دست آورید:

 

 


برای محاسبه آنلاین حداکثر اکسیژن مصرفی اینجا را کلیک نمایید.