مركز تخصصي علوم ورزشي و تندرستي كاسپين جهت توسعه و ارتقاء نيروي انساني خود از بين واجدين شرايط و از افراد متعهد و متخصص در زمينه ماساژ با ويژگيهاي زير به صورت قراردادي دعوت به همكاري مي نمايد.

١- داشتن مدرك ماساژ از فدراسيون پزشكي ورزشي

 

٢- داشتن تجربه كاري در زمينه ماساژ ( حداقل دو سال)

 

علاقمندان به همكاري تا روز چهارشنبه ٢ اسفند با در دست داشتن مستندات به صورت حضوري به مركز مراجعه نمايند.