شاخص توده بدنی(Body Mass Index) ابزاری برای نشان دادن وضعیت وزن در بالغین است و از معیار هایی است که می توان برای بیان اضافه وزن و چاقی به کار برد. در واقع این سنجش میزان چاقی را اندازه گیری نمی‌کند بلکه ابزاری مناسب است تا سلامت وزن فرد با توجه به قدش تخمین زده شود. نحوه محاسبه آن بسیار ساده است و در بسیاری جاها برای مشخص کردن اضافه وزن و کسر وزن استفاده می‌شود. شاخص توده بدنی از طریق تقسیم وزن فرد به کیلوگرم بر توان دوم(x²) قدش به متر بدست می آید و فرمول محاسبه آن در سیستم متریک چنین است:

 

 

جدول استاندارد BMI:

 

 


برای محاسبه آنلاین BMI اینجا را کلیک نمایید.