آدرس: مازندران، بابلسر،خیابان پاسداران، میدان معلم، مرکز تجاری بزرگمهر، طبقه اول، مرکز تخصصی علوم ورزشی و تندرستی کاسپین

کد پستی: 4741913526

شماره تماس: 01135291970

09119112150


جهت برقراری ارتباط با ما از فرم زیر استفاده نمایید.

  • متن پیام خود را وارد کنید

کلیه افرادی که تمایل به همکاری با مرکز تخصصی علوم ورزشی و تندرستی کاسپین رادارند ، می توانند نسبت به ارسال رزومه خود از طریق فرم های ذیل اقدام نمایند .


فرم همکاری - مربیان و یا ماساژور فرم همکاری - اداری