مرکز تخصصی تندرستی و علوم ورزشی کاسپین

امروز سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

کلاس ها

فيلتر هاي جستجو

رشته ها

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
19 الی 20:15
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
20:30 الی 21:45
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال

12 جلسه - 300 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
16 الی 17:15
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال گروه ۲

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
جواد اشرفی
20:30 الی 21:45
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

بازتوانی عضلانی اسکلتی پروفشنال گروه ۱

12 جلسه - 300 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
19 الی 20:15
6 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

CrossFit گروه ۳

12 جلسه - 150 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
xxx xxx
20:30 الی 21:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

CrossFit گروه ۲

12 جلسه - 150 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
جواد اشرفی
22 الی 23:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

CrossFit گروه ۱

12 جلسه - 150 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
20:30 الی 21:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق گروه ۴

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
حسین روحی
20:30 الی 21:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق گروه ۳

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
حسین روحی
19 الی 20:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق گروه ۲

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
جواد اشرفی
16 الی 17:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات معلق گروه ۱

12 جلسه - 120 هزار تومان
شنبه, دوشنبه, چهارشنبه
xxx xxx
19 الی 20:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۱۲

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
مسعود خداياري
20:30 الی 21:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۱۱

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
مسعود خداياري
19 الی 20:15
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۸

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
جواد اشرفی
20:30 الی 21:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام

تمرینات فانکشنال گروه ۱۰

12 جلسه - 120 هزار تومان
یک شنبه, سه شنبه, پنج شنبه
مسعود خداياري
17:30 الی 18:45
10 ظرفیت دارد
اطلاعات بيشتر و ثبت نام
 
  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • >