مرکز تخصصی تندرستی و علوم ورزشی کاسپین

امروز چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
دکتر ولی اله دبیدی روشن

مرتبه علمی: پروفسور (استاد تمام)

تخصص: فیزیولوژی ورزشی (قلب و عروق و تنفس)

افیلیشن: عضو هیات علمی دانشگاه مازندران


اطلاعات بیشتر
دکتر رزیتا فتحی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: فیزیولوژی ورزشی
( بیوشیمی و متابولیسم)

افیلیشن: عضو هیات علمی دانشگاه مازندران


اطلاعات بیشتر
دکتر مهدی پور اصغر عربی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: فوق تخصص روان پزشکی

افیلیشن: فلوشیپ روان درمانی و روان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، مطالعات اعتیاد


اطلاعات بیشتر