مرکز تخصصی تندرستی و علوم ورزشی کاسپین

امروز سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

بانوان

 

  • روز های زوج: از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۸:۳۰
  • روز های فرد: از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۵:۳۰

 

آقایان

 

  • روزهای زوج: ساعت ۱۹ الی ۲۴
  • روز های فرد: از ساعت ۱۶ الی ۲۴

 

ملاحظه: روز های جمعه هر هفته برنامه های ویژه ای تدارک دیده خواهد شد.

 

270 بازدید